Beheer steundiensten

 

Beheer steundiensten

 

In het korps worden 2 beheersorganen opgericht, nl. Operationeel beheer en Beheer steundiensten.

Alle niet-operationele diensten worden samengebracht onder 'Beheer steundiensten' nl. :

Dienst HRM : personeel / opleiding /planning

Dienst Preventie : externe relaties + verkeerspreventie / politionele preventie

Dienst Middelen : boekhouding / logistiek / koerier / onderhoud

Dienst Informatiebeheer : functioneel beheer / LIK (gerechtelijk) + ORBIT (verkeer) / opvolging gerechtelijk + verkeer /GAS-wetgeving / ICT-technisch beheer.

 

 

De leidinggevende van 'Beheer steundiensten', CP. Decottignies Martine, is resultaatverantwoordelijke voor dit beheersorgaan.  Dit betreft een coördinerende functie waarbij de nadruk ligt op het realiseren van een vlotte communicatie en samenwerking tussen de verschillende diensten van de 2 beheersorganen, zodat voortdurend kan gewerkt worden aan de verbetering van de kwaliteit van de afgeleverde producten (ruime zin).

 

 


Martine Decottignies

Contact:
Martine Decottignies, tel. 051 23 14 31, e-mail Martine Decottignies