Noodoproep via SMS voor doven en slechthorendenDringende oproep via sms :
Politiezone RIHO is te bereiken op nr :
 0496 10 19 01

werkwijze:        

  • De juiste plaats van feit(en) 

  • De melding zelf

  • Vraag bevestiging van ontvangst van bericht. 
    Als je geen bevestiging van ontvangst terug krijgt, kan het immers zijn dat men niets ontvangen heeft. 
    Als je na 10 tot 15 minuten geen bevestiging hebt teruggekregen , stuur dan nogmaals het bericht door.
  • Gebruik gewone Nederlandse woorden en geen specifieke SMS-taal of smileys.

  • Versturen naar nummer : 0496 10 19 01

Voorbeeld van bericht:
Plaats feiten: .....  Kort wat de noodoproep inhoud. Graag bevestiging van ontvangst.

 

Niet-dringende oproep

Bij een niet-dringende situatie, stel u in verbinding met Jean-Luc Van Iseghem.  Deze kan u misschien rechtstreeks helpen, raad geven of doorverwijzen. 


Jean-Luc Van Iseghem

Contact:
Jean-Luc Van Iseghem, e-mail Jean-Luc Van Iseghem