Dienst lokale recherche


De dienst lokale recherche


De lokale recherche is een tweedelijndienst die de misdrijven onderzoekt waarvan het omwille van de aard of omvang aangewezen is dat ze door een gespecialiseerde dienst uitgevoerd worden.

De criteria van het onderzoek zijn :

 • De ernst, omvang en het repetitief of epidemisch karakter van de feiten

 • De inzet aan personeel en middelen

 • De specialisatie in bepaalde domeinen

 • De geografische spreiding van de onderzoeksdaden

 • De kennis en inzet van bijzondere onderzoeksmethoden en technieken

Ze verzamelt de noodzakelijke bewijzen om de daders te identificeren met het oog op hun vervolging door de gerechtelijke overheden.

Deze opsporings- of gerechtelijke onderzoeken gebeuren onder de leiding van de bevoegde gerechtelijke overheden : de Procureur des Konings en de Onderzoeksrechters.

 

De lokale recherche krijgt haar opdrachten :

 • vanuit de eigen organisatie (wijkdiensten, operationele diensten)

 • van het parket en de onderzoeksrechters

 • van andere politiediensten

 • door zelf initiële onderzoeken op te starten

De lokale recherche bestaat uit een diensthoofd, een cel gerechtelijke informatieverwerking en analyse en 5 secties.

 

 Lieven Vandenberghe

 

Contact:
Lieven Vandenberghe

 

 

Sectie eigendomdelicten
Deze sectie is belast met het onderzoek van diefstallen in woningen, bedrijven en voertuigen en autocriminaliteit.

 


Sectie drugs
Deze sectie is belast met het onderzoek naar het bezit en de handel in drugs en hormonen.

 

 

 

 

Sectie fysieke integriteit en ECOFIN
Deze sectie is belast met het onderzoek naar economische en financiële misdrijven (oplichting, vermogensdelicten, ...) en de misdrijven die de fysieke en psychische integriteit van de persoon aantasten zoals :

 • doodslag, moord

 • zedendelicten

 • mensenhandel, prostitutie

 • opzettelijke brandstichting


Sectie omgeving

 

De dienst behandelt:

 • grote inbreuken op de milieuwetgeving

 • kleine zaken zoals lawaaihinder (geen rumoer of burenruzies), achterlaten van vuil algemeen, vuur maken, geurhinder, enz...

 • bouwovertredingen (ook preventief).

Er wordt altijd getracht een oplossing te zoeken in samenspraak met de wijkinspecteur, de gemeentelijke overheid, de klager en de veroorzaker.

 


Sectie radicalisering en terrorisme

 

Deze sectie onderzoekt gedragingen in relatie met gewelddadige radicalisering en terrorisme