Personeelsbezetting


(*) fte staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt.
 

 

 

FORMATIE

BEZETTING BEZETTING BEZETTING

 

fte(*)

31/12/'15

31/12/'16

31/12/'17

OPERATIONEEL KADER

195 194 195 193

Hoofdcommissaris

1 1 1 1

Commissaris

8 11 10 9

Hoofdinspecteurs

36 32 29 30

Inspecteurs

140 140 145 143

Agenten v/d politie

10

10 10 10

FORMATIE

BEZETTING

BEZETTING

BEZETTING

fte(*)

31/12/'15 31/12/'16 31/12/'17

ADMINISTRATIEF & LOGISTIEK KADER

39 65 60 66

Niveau A

6 5 6 6

Niveau B

7 9 8 11

Niveau C

14 24 23 25

Niveau D

9 27 23 24