Operationeel beheer


Operationeel beheer

De korpschef is tevens hoofd van het operationeel beheer.


Curd Neyrinck

 

Contact:
Curd Neyrinck, tel. 051 23 15 13 - 051 23 15 14, e-mail Zonesecretariaat

 

 

De directie operationeel beheer staat in om de openbare rust en veiligheid bij grootschalige evenementen/ acties op het grondgebied van de Politiezone RIHO te vrijwaren.

Lokaal Niveau: ordehandhaving bij directieoverschrijdende acties en evenementen waarop een grote volkstoeloop of verkeersdrukte wordt verwacht. Voorbeeld: voetbalwedstrijden, rally, doortochten wielerwedstrijden en allerhande feestelijkheden.  Hierbij is het verzamelen van informatie een belangrijk element bij het bepalen van de ordedienst.

Federaal Niveau: bijstand leveren aan de federale politie.
De lokale politie wordt ingezet om versterking te leveren aan de andere politiezones.  Voorbeeld: voetbalmatchen, stakingen ed. buiten hun eigen politiezone.

Naast het beheer van openbare orde staat de dienst ook in voor de trainingen geweldbeheersing, het wapenbeheer, kansspelen, jacht en visvangst en private veiligheid.

De dienst staat onder de rechtstreekse leiding van de Korpschef en wordt bijgestaan door CP Deknudt Bart, HINP Wyffels Danny, INP Sabbe Christ, Assistent Buyse Nathalie en Assistent Vanhenden Lies.

Directie Operationeel Beheer
Mail: operationeelbeheer
Tel. 051 23 15 24.
 

 

 

 

 

Het operationeel beheer is samengesteld uit volgende diensten:

 

Dienst Lokale recherche

 

Dienst Verkeer

 

Dienst Interventie

 

Dienst Dispatching

 

De Politieposten