Dienst nood- en interventieplanning


In het kader van het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 en de Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen is elke gemeente verplicht een ambtenaar nood- en interventieplanning aan te stellen. In de politiezone RIHO, werd ervoor gekozen één ambtenaar nood- en interventieplanning aan te stellen voor de hele politiezon (Roeselare, Izegem en Hooglede).

De dienst nood- en interventieplanning bestaat uit een adviseur nood- en interventieplanning (de ambtenaar noodplanning) en een consulent, die naast nood- en interventieplanning instaat voor de coördinatie van de psychosociale hulpverlening.

De ambtenaar noodplanning staat, samen met de veiligheidscel, in voor de opmaak, actualisatie en opvolging van de nood- en interventieplanning.

Het GANIP (Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan) beschrijft de algemene en multidisciplinaire richtlijnen om het hoofd te kunnen beiden aan noodsituaties in de gemeente. Het GANIP moet flexibel opgebouwd zijn, om een gepaste respons te kunnen bieden op de brede waaier aan diverse risico's die er dagdagelijks aanwezig kunnen zijn.

Het BNIP beschrijft de bijzondere en multidisciplinaire richtlijnen voor bijzondere risico's of plaatsen. De ambtenaar noodplanning maakt een risico-inventarisatie -analyse en -beheersing op, zowel voor statische risico's (bedrijven, instellingen, scholen, grote gebouwen of complexen), als voor dynamische risico's (alle evenementen en manifestaties). Vanuit deze risico-inventarisatie wordt het GANIP aangevuld met bijzondere luiken, die in Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP) of noodplanningszones (NPZ) vertaald worden.

Om een goed zicht te krijgen op de dynamische risico's, dienen alle organisatoren van evenementen en manifestaties waar gelijktijdig meer dan 100 personen aanwezig zijn een 'Meldingsformulier evenementen' in te vullen. Deze formulieren, de procedure en de bijlage 'Hoe kan ik een veilig evenement organiseren' zijn terug te vinden op deze website onder E-loket / aangifte/ Organiseren evenementen.

De bedoeling van een nood- en interventieplan is om noodsituaties met alle hulpdiensten (brandweer, medische diensten, psychosociale hulpverlening, politie, technische diensten gemeente, civiele bescherming en communicatieambtenaar) samen aan te pakken.

Tijdens een noodsituatie coördineert de ambtenaar nood- en interventieplanning, samen met de burgemeester, de hulpverlening. Zij staan samen met het gemeentelijk coördinatiecomité in voor het nemen van de beleidsbeslissingen.

Daarnaast staat de ambtenaar noodplanning in voor verscheidene opleidingen i.v.m. nood- en interventieplanning en het op regelmatige basis organiseren van oefeningen.
Elke oefening of reële noodsituatie wordt geëvalueerd.

Als laatste (wettelijke) taak moet de ambtenaar noodplanning aandacht hebben voor de preventieve informatie aan de bevolking.

De dienst nood- en interventieplanning en de verantwoordelijke psychosociale hulpverlening zijn voor DRINGENDE zaken 24u op 24u en 7 dagen op 7 bereikbaar via de dispatching PZ RIHO.