DE DIRECTIE HRM/MIDDELEN


De directie HRM/Middelen behoort tot de zuil beheer steundiensten en bestaat uit de personeelsdienst en de dienst middelen. De directeur, adviseur Ann Eeckhout, is eindverantwoordelijk voor de goede werking van de directie. Ann Eeckhoute-mailadres

DE PERSONEELSDIENST

De personeelsdienst staat in voor de administratieve afhandeling van personeelszaken, opleidingen en planning, onder leiding van consulent Stephan Warlop.

 • Stephan Warlop
 • Nathalie Buyse
 • Brenda Gaytant
 • Veerle Huyge
 • Lies Vanhenden

Contact

PERSONEELSZAKEN

Administratieve afhandeling van alle personeelszaken zoals de persoonlijke dossiers, arbeidsongevallen, pensioenen, mobiliteit, … Tevens het contactpunt inzake wedden en vergoedingen en inzake arbeidsgeneeskunde.

OPLEIDING

Alle interne en externe vormingen, geweldbeheersing en sportactiviteiten die dienstig kunnen zijn voor de medewerkers. Tevens het aanspreekpunt van alle stagiairs (intern – extern).

DE DIENST MIDDELEN

De Dienst Middelen staat in voor het bieden van kwaliteitsvolle ondersteuning op logistiek en financieel vlak aan de verschillende diensten en personeelsleden van de politiezone RIHO, onder leiding van consulent-boekhouder Alexander D’hoop.

De dienst Middelen bestaat uit de diensten logistiek, interne preventie, koerier en onderhoud.

DIENST LOGISTIEK

De dienst logistiek staat onder meer in voor de aankoop en het beheer van het materiaal van het politiekorps, het opvolgen van leveringen, verzekeringen en het beheer en onderhoud van de infrastructuur en de voertuigen. Ook het opmaken en uitvoeren van de begroting en het voeren van de boekhouding zijn een onderdeel van de dienst.

 • Alexander D’hoop
 • Kathy De Vos
 • Cinthy Vergote
 • Larissa Neyrinck

Contact

INTERNE PREVENTIEDIENST

De IDPB staat de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en -activiteiten.

 • Vincent Guillemyn
 • Danny Seynaeve

Contact

KOERIER

De koerier staat in voor de dagelijkse verdeling van de post tussen de verschillende politiegebouwen van de politiezone RIHO alsook van en naar de verschillende overheden. De koerier staat in voor het leveren en afhalen van bestellingen alsook diverse administratieve en logistieke taken voor de dienst logistiek.

 • Hein Fabry

ONDERHOUDSPERSONEEL

Het onderhoudspersoneel staat in voor het onderhoud van het politiegebouw op het Accent Business Park.