Interventie

 

 

Dienst interventie

De dienst interventie staat onder leiding van commissaris Peter Vandorpe, bijgestaan door 1 bediende.

 


Peter Vandorpe

 

Contact:

Peter Vandorpe, tel. 051 23 14 33, e-mail Peter Vandorpe


 

 


OGP/Patrouille

De dienst interventie staat in voor alle interventies in de PZ. Riho, alsook voor het eerste en dringende opsporingswerk.  Tijdens hun dienst doen de interventiepatrouilles ook preventieve toezichten.
De OGP met dienst coördineert de uitvoering van de opdrachten en is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling ervan.
Er worden, op zeer regelmatige basis, anonieme patrouilles gereden die toezichts- en controleopdrachten uitvoeren.
De dienst interventie levert tevens bijstand aan acties georganiseerd door andere directies en externe diensten. Daarnaast wordt zij ook nog opgeroepen om opdrachten openbare orde (bv. betogingen - voetbal - ...) uit te voeren.

 

 

Overlastteam

Dit team bestaat uit een cel fenomenen en een cel canis (= patrouillehondgeleiders). In de maanden mei tot oktober wordt versterking geleverd door een cel fietsen.
De cel fenomenen en de cel canis bestaat telkens uit 1 hoofdinspecteur en 1 inspecteur. De cel fietsen is samengesteld uit een 8-tal vrijwilligers van de dienst interventie.
De cel fenomenen staat in voor het bestrijden van de overlastproblematiek (o.m. drugsoverlast, 'kleine' criminaliteit, overlast in uitgangsbuurten, ...). Ze neemt deel aan allerhande acties en patrouilles ter bestrijding van overlast. Ze doet tevens doorgedreven onderzoek in criminaliteitsfenomenen die met overlast gerelateerd zijn.
De cel canis en de cel fietsen voert specifieke toezichtsopdrachten uit : oa. parken & pleinen, POA-gebieden, vakantietoezicht, wekelijkse markten, allerhande feestelijke organisaties, ..... Zij kaderen in een duidelijk zichtbare en aanspreekbare politie.
De 3 cellen van het overlastteam werken samen om de nodige informatie te verzamelen zodat de overlast voor de inwoners van de PZ. Riho zo minimaal mogelijk kan gehouden worden.

 

 

Sociale dienstbejegening

 

De sociale dienst staat bij crisissituaties (overlijden, traumatische gebeurtenis,...) in voor de individuele opvang van betrokkenen. Om ook tijdens de weekends en na de kantooruren (08-17 uur) een 24 uren permanentie te voorzien, is een samenwerkingsverband afgesloten met de naburige politiezone MIDOW.

De sociale dienst vormt de schakel tussen het gerechtelijk apparaat, de hulpverleningsinstanties en het slachtoffer. Ze zorgen voor opvang, praktische bijstand, informatie en doorverwijzing waar noodzakelijk.

Zij werken rond volgende materies :
· Problemen met minderjarigen
· Gezinsmoeilijkheden
· Sociale problematiek in het algemeen : echtscheiding, alimentatie, omgangsrecht,...
· Verslavingsproblematiek
· ...

En staan verder onder meer in voor :
· Het sensibiliseren van collega's
· Contacten onderhouden, samenwerken met en doorverwijzen naar hulpverleningsdiensten
· Samenwerken met andere politiediensten in de onderzoeken naar sociaal welzijn
· De opvolging van niet-onrustwekkende verdwijningen
· ...

De medewerker van de sociale dienst werkt in burgerkledij en zal zich steeds legitimeren. Zowel burgers als politiemedewerkers kunnen bij crisissituaties zorgen voor de eerste opvang.

Contact via email

 

 

 

 

Dispatching/Camerabewaking

 

 

 

Dienst dispatching/camerabewaking

De dienst dispatching/camerabewaking staat onder leiding van commissaris Patrick De Meulemeester.

 


Patrick De Meulemeester

 

Contact:

Patrick De Meulemeester, tel 051 26 26 20 e-mail Patrick De Meulemeester


 

 


Dispatching/Camerabewaking

De dienst bestaat uit 2 geledingen: dispatching en calltaking/camerabewaking

De dienst staat in voor de behandeling van alle inkomende telefoons bij de politie van de politiezone RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede) op het algemeen telefoonnummer 051 26 26 20 (voor inlichtingen en niet-dringende tussenkomsten).

Mail dispatching(niet te gebruiken voor dringende meldingen)Dispatching

Op de dienst dispatching (meldkamer) is de huidige bezetting één hoofdinspecteur en 6 dispatchers (basiskaders). 
 

De dispatchers staan radiofonisch in contact met alle ploegen in de RIHO-zone en staan in voor de sturing van alle lokale ploegen (o.m. wijkploegen, projectploegen, lokale verkeersploegen, ploegen openbare ordeā€¦.). Ze geven ook ondersteuning aan de diverse patrouilles en doen hierbij o.m. bevraging van diverse databanken, maar ook contactname van externe diensten. De dispatchers verzorgen ook de interactie tussen de camerabewaking en alle ploegen op het terrein (ook met de interventieploegen die aangestuurd worden door een provinciale dispatcher). Ze zijn verantwoordelijk voor alle communicatie en informatie-uitwisseling tussen de camerabewaking en de patrouilles.


Calltaking/Camerabewaking


Op tal van openbare plaatsen binnen het grondgebied van de politiezone RIHO staan camera's opgesteld. Het toezicht op de beelden gebeurt in de meldkamer van de PZ RIHO. Een apart team van calltakers/camerabewakers, los van de dispatchers, voert deze opdracht uit.


Zij staan eveneens in voor de eerste afhandeling van niet dringende telefoonoproepen op het telefoonnummer 051 26 26 20.


De camerabewaking geeft plaats aan een achttal administratieve personeelsleden (niveau C en D).