Camerawet: vergeet de jaarlijkse validering van uw aangifte niet!


Sinds de invoering van het nieuwe cameraaangiftesysteem in 2018 voorziet de regelgeving een jaarlijkse validatie van deze aangiftes.

Vorig jaar hebben personen die camera's bezitten een (meerdere) aangifte(n) gedaan van hun bewakingscamera's via www.aangiftecamera.be

Zoals voorzien in de wetgeving moeten de bezitters van dergelijke camera's hun aangifte up-to-date houden. Zelfs indien er geen wijzigingen werden aangebracht aan het camerabewakingssysteem, zijn bezitters verplicht om hun aangifte elk jaar te valideren. Hierdoor blijft hun aangifte altijd correct en up-to-date. Als er geen validering is, kunnen hun gegevens als ongeldig worden beschouwd en worden geschrapt uit de gegevensbank.

Hoe moet dit worden gedaan?


Om deze controle te kunnen uitvoeren, moet u inloggen op de applicatie www.aangiftecamera.be door u te identificeren, zoals u heeft gedaan om uw aangiften in te voeren. Wanneer u geïdentificeerd bent, heeft u toegang tot al uw aangiften («Mijn aangiften»).

Alle info hierover vind je op besafe.be