MISSIE - VISIE - WAARDEN


Missie
Onder het gezag van de overheden bieden wij een excellente politiezorg aan, voor zover de uitvoering van de(ze) taken en opdrachten rechtstreeks bijdraagt tot de realisatie van onze kerntaken.

Visie
Met gemotiveerde medewerkers willen wij op de meest deskundige wijze als een transparante organisatie werken als volgt:

Probleemoplossend werken in partnerschap

Zichtbaarheid en bereikbaarheid garanderen

Richtinggevend werken

Interne en externe communicatie verzekeren

Hulpverlening en ondersteuning geven

Overleg en inspraak bevorderen

Wij leggen hierover verantwoording af aan onze belanghebbenden.

Waarden
Onze visie en missie worden gerealiseerd door de inzet van elke medewerker.
Dit kenmerkt zich o.a. door:

  • een professioneel inlevingsvermogen

  • het integer en respectvol handelen

  • de gedrevenheid in de uitvoering van onze opdrachten

  • de individuele verantwoordelijkheidszin

  • de optimale aanwending van de beschikbare middelen

  • het teamwerk

  • de flexibiliteit

  • een voorbeeldfunctie te hebben

  • constant leren en verbeteren