Aangifte van een alarmsysteem

ALINE (Alarm INformation Exchange) = Meldpunt alarmsystemen

Wijziging in de wijze van aangifte!
De aangifte bij de lokale politie wordt sedert 1 juli 2009 vervangen door een aangifte bij het meldpunt alarmsystemen.
 • Waar:

 • Via een federaal e-loket
 • Door wie:
  • Door de gebruiker van een alarmsysteem dat niet aangesloten is bij een alarmcentrale (meldkamer)
  • Door de alarmcentrale voor een gebruiker van een alarmsysteem dat aangesloten is bij een alarmcentrale (meldkamer)

 • Welke gegevens:
  • Enkel voor de ondernemingen : de naam (handelsbenaming)
  • Adres waar het alarmsysteem is geïnstalleerd
  • Telefoonnummer van de plaats waar het alarmsysteem is geïnstalleerd
  • Gegevens van de gebruiker
  • Aard van het goed
  • Aard van het risico (bvb.wapenwinkel)
  • Aard van het alarmsysteem (vast of mobiel)

 • Wanneer:
  • Binnen de 10 dagen na:
   • De eerste ingebruikstelling van het alarmsysteem
   • Wijziging van de gegevens
   • De buitengebruikstelling van het alarmsysteem

Het melden van een alarminstallatie aan politiezone riho is niet verplicht maar is wel mogelijk via volgend invulformulier