VERKEERSPROJECTEN

De politiezone RIHO heeft van verkeersveiligheid een prioriteit gemaakt. Gezien de grote concentratie van scholen in onze zone gaat er extra aandacht naar het woon-schoolverkeer.

In ons verkeershandhavingsplan kiezen we voor:

Operationele verkeersbeheersing

Onderstaande activiteiten worden opgezet in het kader van het woon-schoolverkeer en de verkeersproblematiek rond scholen:

 • het afsluiten van verkeersovereenkomsten met de lagere scholen en de eerste graad van de middelbare scholen;

 • het organiseren van een opleiding voor gemachtigde opzichters;

 • het geven van voordrachten omtrent verkeersveiligheid;

 • het verzorgen van een verkeerseducatief aanbod omtrent de ‘dode hoek’;

 • de begeleiding van educatieve fietstochten in de zone;

 • de sensibilisering van jonge fietsers: dragen fluorescerende jasjes en gebruik van de fietsverlichting;

 • we voorzien in een periode van toezicht aan scholen door wijkagenten gevolgd door repressief optreden na verwittigingen;

 • het organiseren van verkeersregeling op risicopunten;

 • het toezicht op het stoepgedrag van scholieren;

 • het aanbieden van een stuurvaardigheidsparcours.

Verkeersvoorlichting en -informatie

 • jaarlijks worden alle lagere scholen en een deel van het secundair onderwijs door de wijkagenten bezocht ter gelegenheid van een preventieve (brom)fietscontrole;

 • via de verschillende folderrekken bieden wij informatieve ‘fietsfolders’ aan;

 • als de wintermaanden er aankomen worden aangekondigde en niet-aangekondigde controles m.b.t. de fietsverlichting gedaan in school en langs de openbare weg;

 • het geven van voordrachten omtrent verkeersveiligheid.

Verkeershandhaving

Snelheidshandhaving

 • optimaal toezicht gebaseerd op het algemeen preventief effect, m.a.w. de afschrikking van potentiële overtreders;

 • aankondiging via de pers van de snelheidscontroles;

 • de inzet van de preventieve snelheidsradar;

 • de zichtbare aanwezigheid van politievoertuigen;

 • het verspreiden van informatieve B.I.V.V.-folders m.b.t. snelheidsovertredingen;

 • deelname aan de nationale campagnes van het B.I.V.V.;

 • de invoer van de ‘snellofoon’ zodat mensen kunnen raadplegen waar snelheids- en alcoholcontroles zullen uitgevoerd worden (051 26 26 27);

 • het organiseren van diverse snelheidscontroles: aangekondigd en niet aangekondigd, al dan niet met onderschepping.

Algemene verkeerscontroles

 • in de zone worden de initiatieven van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid mee ondersteund d.w.z. sensibilisering via affiches en folders gekoppeld aan repressie via systematische controleacties;

 • De RIHO-zone neemt deel aan de verkeersveilige dag van 27 februari;

 • De RIHO-zone sluit aan bij Provinciale preventiecampagnes;

 • De RIHO-zone neemt deel aan de Provinciale snelheids-en alcoholcontroles die
  door de Gouverneur worden gecoördineerd.