(klik op de banner hierboven om naar de site te gaan)

 

Op heden biedt 'police on web' de mogelijkheid om online :

 • klacht neer te leggen van volgende misdrijven :

  • fietsdiefstal

  • bromfietsdiefstal

  • winkeldiefstal

  • diverse beschadigingen

  • graffiti
    

 • aangifte te doen van een alarmsysteem

 • woningtoezichtaanvraag wegens afwezigheid

 

Hiervoor moet u zich identificeren bij het e-loket politie volgens één van de volgende methodes :

 • via uw elektronische identiteitskaart (eID)

 • token (lijst van codes op aanvraag verschaft door de federale regering)

 • of registratie van 3 soorten informatie:

  • nummer identiteitskaart

  • nummer SIS-kaart

  • rijksregisternummer

De ingevoerde gegevens kunnen worden afgedrukt en gewijzigd.


Bij het bevestigen van de klacht wordt deze doorgestuurd naar de politiezone waar de feiten zich hebben voorgedaan en wordt er een uniek referentienummer aan uw aangifte toegekend.

 

Police on web

 Internetmisbruik (kinderporno, misleidende informatie, frauduleus voorstel, enz...) kan online worden gemeld via ecops