FAQ

Ik heb de apotheek van wacht nodig wat moet ik doen?

Neem contact op met GEOWACHT op het nummer 0903/99000 of op de website www.apotheek.be of bij de dichtsbijzijnde apotheek hangt ook de wachtdienst uit.

Naar boven

Ik heb vragen ivm mijn parkeerboete waar kan ik terecht?

Vragen over boetes uitgeschreven door de parkeerwachters worden beantwoord bij de parkeershop op het nummer 051 20 61 85

Naar boven

Mijn bankkaart is gestolen, wat moet ik doen?

Bij verlies of diefstal van de bankkaart, neemt u contact op met CARDSTOP op het nummer 070 344 344 voor het blokkeren van de bankkaarten.  Verder dient u ook een aangifte te doen op het dichtsbijzijnde politiekantoor

Naar boven

Kan ik een fiets kopen bij de politie?

Er worden bij de politiezone Riho GEEN fietsen meer verkocht. klik hier voor meer informatie

Mijn fiets is gestolen. Waar kan ik terecht?

Als je fiets gestolen wordt, doe dan steeds aangifte bij het dichtsbijzijnde politiekantoor.  Fietsdieven rekenen erop dat niemand iets tegen hen onderneemt.

Aangifte van een fietsdiefstal kan voortaan ook elektronisch via police-on-web

Naar boven

Mag ik mijn gelabelde fiets verkopen?

Ja, dat mag. In het fietspunt te Roeselare (op het Stationsplein) zijn verkoopformulieren ter beschikking. Dit zijn overnameformulieren die de verkoop vermelden van een gelabelde fiets. Zo kan de nieuwe eigenaar met dit formulier naar het fietspunt gaan en de fiets laten labelen op zijn naam. Op die manier krijgt hij of zij nooit problemen met de politie, en kan hij de fiets ook zonder probleem opnieuw laten labelen. Wordt de fiets alsnog ergens teruggevonden, dan kan de politie gemakkelijk de actuele eigenaar contacteren via het nieuwe label op de fiets.

Het is ook mogelijk om zelf een overnameformulier op te stellen. Volgende gegevens zijn noodzakelijk op het formulier (zowel koper als verkoper): naam, voornaam, rijksregisternummer, datum van verkoop, een korte beschrijving van de fiets, handtekening van zowel de koper als verkoper. Dit formulier is ook geldig als bewijs om de fiets opnieuw te laten labelen.

Naar boven

Ik ben identiteitsdocumenten kwijt. Wat doe ik best zo snel mogelijk?

Ik ben mijn brieventas – portefeuille verloren of gestolen. Daarin staken naast mijn identiteitskaart nog bankkaarten, rijbewijs,….
Ik doe aangifte bij de politie. Ik moet wel 1 pasfoto mee doen om op het attest verlies IK te bevestigen.
Ik krijg ook de nodige attesten wat betreft het rijbewijs en andere zaken.
Als ik dan naar het stadhuis ga heb ik voor een nieuwe identiteitskaart - 1 pasfoto nodig. Dezelfde foto wordt gebruikt voor het nieuwe digitale rijbewijs.

Ik ben mijn identiteitskaart verloren :
Ik ga naar het stadhuis van mijn woonplaats.
Daar kan ik dit melden en krijg ik de nodige attesten en wordt er een nieuw IK aangevraagd.
Ik moet ook hier één pasfoto mee doen.

Verlies / diefstal rijbewijs :
Ik moet aangifte doen bij de politie. Daar ontvang ik een attest. Met dit attest moet ik naar het stadhuis, daar krijg ik een nieuw rijbewijs. Indien de foto op mijn IK recent is wordt deze gebruikt, indien dit niet het geval is moet ik nieuwe pasfoto mee doen.

Verlies / diefstal internationaal reispas :
Ik moet aangifte doen bij de politie. Daar ontvang ik een attest. Met dit attest moet ik naar het stadhuis, daar krijg ik een nieuw reispas.
Ik moet 2 recente pasfoto’s mee doen. Naar boven

Wat gebeurt er met de fietsen die door de politiediensten gevonden worden en binnen de zes maanden niet worden afgehaald door de rechtmatige eigenaars?

 • In Roeselare worden GEEN (brom-)fietsen meer verkocht.
  Wie aangifte heeft gedaan van diefstal van zijn/haar (brom-)fiets, kan met het attest van aangifte, iedere werkdag de teruggevonden (brom-)fietsen gaan bekijken in de stedelijke werkplaatsen, Hoogleedsesteenweg 143 te Roeselare en dit van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
  Na zes maanden worden de fietsen aan de Kringwinkel te Roeselare geschonken.
   
 • In Izegem worden GEEN (brom-)fietsen meer verkocht.
  De gevonden fietsen worden na zes maand overgedragen aan kringwinkel in Izegem.
  De fietsen die als schroot worden bestempeld worden in overleg met de technische dienst overgebracht naar het containerpark.
  Wie aangifte heeft gedaan van diefstal van zijn/haar (brom-)fiets, kan met het attest van aangifte, iedere werkdag de teruggevonden (brom-)fietsen bekijken tijdens de werkuren.
  H
  et gravuren van fietsen kan worden uitgevoerd elke dag tussen 07.00 uur en 19.00 uur
   
 • In Hooglede worden GEEN fietsen meer verkocht.
  De gevonden fietsen worden na zes maanden verschroot.
 • Naar boven

  Ik wil een container, werfwagen, stelling, enz.. plaatsen op een openbare plaats, moet er een vergunning aangevraagd worden?

  Voert u werken uit aan uw huis of tuin en wilt u hiervoor een container plaatsen op de openbare weg.  Of moet de vakman die de werken uitvoert zijn wagen parkeren dicht bij de woning.  Dan dient er een vergunning voor inname openbaar domein aangevraagd te worden bij het stadsbestuur.
  Voor Roeselare is dit: http://www.roeselare.be/Wonenenleven/wegen/innamevanopenbaardomein.asp
  Voor Izegem is dit: http://www.izegem.be/nl/product_catalog/43/container-plaatsen-vergunning.html
  Voor Hooglede dient dit te worden aangevraagd bij de politiepost in de Roeselarestraat 13 (051 20 49 92)

   

  Naar boven

  Moet ik in een zone 30 die aangegeven is met variabele borden altijd 30 km/uur rijden?

  De snelheidsbeperking van 30 km/uur kan tijdelijk of permanent zijn.

  • De permanente zone wordt aangeduid met vaste verkeersborden die het begin en het einde van de zone aangeven.
  • Een tijdelijke zone wordt aangegeven met dynamische of variabele borden. Dat zie je vaak in schoolomgevingen. De zone 30 geldt dan ook enkel als het bord oplicht. Op tijdstippen waarop het bord is uitgezet geldt de gewone snelheidslimiet van 50 km/uur in de bebouwde kom of de snelheidsbeperking zoals aangegeven op de andere verkeersborden.

  Naar boven

  Ik ben slachtoffer tijdens de vakantie van diefstal in het buitenland of inbraak in mijn woning. Wat moet ik doen?

  • Bij diefstal in hetbuitenland, doe steeds aangifte ter plaatse. Hernieuw de aangifte bij de terugkeer in België indien je voertuig, identiteitsdocumenten of andere identificeerbare voorwerpen werden gestolen.
  • Wanneer je bij je thuiskomst vaststelt dat er ingebroken werd in je woning, ga dan niet binnen maar verwittig de politie. Er kunnen eventueel nuttige sporen worden gevonden

  Naar boven

  Hoe kan ik afwezigheidstoezicht aanvragen?

  Afwezigheidstoezicht aanvragen kan elektronisch via het aanvraagformulier op deze website in te vullen.

  Naar boven

  Mijn hond is verloren. Wat kan ik doen?

  Je kan navragen in het onthaal of het dier werd opgehaald door onze diensten.
  Indien de hond beschikt over een chipnummer of tatoonummer kan je ook nagaan op de site van de "Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van Honden" of er informatie beschikbaar is.

  Naar boven

  Wat te doen bij het organiseren van een evenement?

  Een meldingsformulier moet worden aangemaakt/ingevuld.
  Voor meer informatie Klik hier

  Naar boven